MARPROM SERV
 

Protectia mediului

MARPROM SERV SRL va ofera, prin personalul specializat in ingineria mediului si managementul deseurilor, servicii de consultanta si asistenta manageriala de specialitate privind protectia mediului si asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, specifice activitatilor desfasurate de catre societatea dumneavoastra.
Pachetul de servicii pe care-l oferim cuprinde:
  • Documentatia privind organizarea activitatii de protectia mediului
1.    Identificarea aspectelor de mediu, impacturi asociate pe loc de munca si control operational
2.    Obiective, tinte de mediu si programe de mediu
3.    Identificarea operativa a solutiilor privind protectia mediului (poluari accidentale, gestiunea deseurilor, alimentarea cu apa si gospodarirea apelor uzate, gestiunea substantelor periculoase)
4.    Intocmirea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
5.    Identificarea deseurilor rezultate ca urmare a activitatii societatii;
6.    Incadrarea deseurilor conform HG 856/2002;
7.    Intocmirea instructiunilor specifice privind colectarea selectiva a deseurilor  instrui in cadrul societatii;
8.    Identificarea necesitatilor de instruiré a angajatilor, intocmirea planului de  instruiré
9.    Elaborarea planului de gestiune a deseurilor
10.    Elaborarea programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, conform legislatiei in vigoare.
  • Implementarea planului de gestiune a deseurilor      
1.    Coordonarea si verificarea activitatii de colectare separata a deseurilor, conform prevederilor legale(Indeplinirea obligatiei de a avea o persoana responsabila sau serviciu extern privind gestionarea deseurilor, conform Legii 211/2011- art.22(3));
2.    Instruirea angajatilor privind colectarea selectiva a deseurilor
3.    Inregistrarea si monitorizarea deseurilor generate in cadrul institutiei si predate operatorilor;
4.    Intocmirea lunara a evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002;
5.    Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare;
6.    Consultanţă cu privire la legislaţia de mediu şi obligaţiile firmelor

Preturile se stabilesc in functie de necesitatile pentru conformarea cu legislatia aplicabila activitatii societatii, numarul de angajati si  complexitatea activitatilor desfasurate.
Contactati-ne pentru a obtine o oferta personalizata.

Copyright Marprom Serv 2014