MARPROM SERV

Situatii de urgenta si aparare impotriva incendiilor

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; Legii nr. 481/2004 privind protecţia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006; Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenţa, modificat si completat de Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 786/2005, va asiguram urmatoarele servicii  in domeniul situatiilor de urgenta:
 
  • Intocmirea documentatiei privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
1.    Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
2.    Întocmirea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarâri etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor
3.    Intocmirea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri)
4.    Intocmirea si actualizarea planurilor de evacuare si a organizarii apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;
5.    Intocmirea registrelor specifice prevenirii si stingerii incendiilor:
6.    Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor (instructiuni de lucru cu foc deschis, instructiuni specifice spatiilor de depozitare, instructiuni specifice depozitarii deseurilor menajere, instructiuni destinate sectorului administrativ, instructiuni specifice instalatiilor electrice de forta si iluminat, instructiuni destinate exploatarii centralelor termice, instructiuni de interventie si evacuare, masuri de aparare impotriva incendiilor, reguli de comportare in caz de incendiu, obligatiile angajatilor si angajatorilor, reguli si masuri pentru sezonul rece si canicular).
  • Organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor)
1.    Intocmirea  continutului instruirii angajatilor;
2.    Intocmirea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri)
3.    Instruirea, testarea salariatilor, intocmirea si  consemnarea fiselor individuale privind situatiile de urgenta, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 712/2005 si O.M.A.I. nr. 786/2005
4.    Elaborarea  tematicii orientative anuala de instruire pe categorii de personal;
5.    Elaborarea  graficului anual de instruire pe categorii de personal si locuri de munca;
6.    Elaborarea  de teste privind verificarea cunostintelor insusite, dupa fiecare instruire;
7.    Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
8.    Propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva  incendiilor în domeniul specific;
Preturile se stabilesc in functie de necesitatile pentru conformarea cu legislatia aplicabila activitatii societatii, numarul de angajati si  complexitatea activitatilor desfasurate.
Contactati-ne pentru a obtine o oferta personalizata.


Copyright Marprom Serv 2014