MARPROM SERV

Implementarea Sistemului de Management Integrat

Necesitatea implementarii unui sistem de management( obtinerea certificatului ISO) devine obligatorie pentru orice companie, indiferent de marimea ei, odata cu aderarea la Uniunea Europeana.
Principalele avantaje pe care le aduce implementarea unui sistem de management sunt:
  •   Cresterea imaginii companiei pe plan intern si extern;
  •   Participarea la licitatii, unde detinerea certificatului este obligatorie;
  •   Patrunderea pe noi piete de desfacere;
  •   Asigurarea unei mai bune organizari interne, datorita documentarii activitatilor în proceduri, instructiuni, etc.;
  •   Evaluarea uniforma si constanta a furnizorilor;
  •   Responsabilizarea mai eficienta a angajatilor;
  •   Cresterea implicarii angajatilor în activitatea companiei
Pentru obtinerea certificarii se parcurg mai multe etape a caror durata variaza in functie de profilul afacerii si de complexitatea sistemului de management supus analizei, si anume:
1.    Initierea procesului de consultanta
•    Stabilirea contactului, prezentarea procesului de certificare, negocierea clauzelor contractuale, semnarea contractului de consultanta
2.     Evaluarea initiala
•    Compararea sistemului actual de desfasurare a activitatii cu cerintele standardului de referinta
•    Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si practici curente
•    Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta
•    Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, deficiente, care implica costuri suplimentare pentru organizatie
•    Evaluarea Resurselor umane si materiale existente
•    Evaluarea sistemelor de inregistrari si evidenta existente
3.     Proiectarea sistemului- se realizeaza in urma unui raport de evaluare elaborat pe baza evaluarii initiale a organizatiei
•    Identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de management definite in standardul de referinta
•    Stabilirea structurii documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat
•    Stabilirea unui plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta
4.     Instruirea managementului
•    Managementul (top si middle management) este primul care trebuie sa constientizeze importanta implementarii sistemului de management al calitatii- mediu- securitate si sanatate ocupationala. Acesta trebuie sa instruiasca personalul aflat in subordine, succesul actiunilor viitoare depinzand intr-o foarte mare masura de aceasta comunicare.
•    In acest scop, se organizeaza un curs -seminar de constientizare a echipei manageriale, cu urmatoarea tematica:
-    Standarde pentru sistemul de management integrat
-    Organizarea sistemului de management integrat
-    Documentatia sistemului de management integrat calitate- mediu- securitate si sanatate ocupationala
-    Costurile mentinerii sistemului de management integrat
5.     Intocmirea documentatiei:
•    Manualul sistemului de management integrat
•    Procedurile sistemului de management integrat
•    Instructiuni de lucru si descrierea proceselor
•    Alte documente ale sistemului de management integrat ( specifice profilului de activitate)
6.     Implementarea sistemului de management integrat:
•    Audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute
•    Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive
7.     Audit de pre-certificare:
•    Efectuarea unui audit al sistemului de management integrat implementat, audit limitat strict la cerintele standardelor de referinta
•    Consultantul recomanda un organism de certificare cu care desfasoara relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii
8.     Asistenta in cadrul auditului de certificare:
•    Contactarea organismului de certificare,
•    Negocierea contractului de certificare
•    Acordarea de asistenta la auditul de certificare
Valoarea pachetului de servicii se va stabili dupa o evaluare initiala a activitatii la fata locului- necesitati pentru conformarea cu legislatia aplicabila activitatii societatii/institutiei, numarul angajatilor,specificul si complexitatea activitatilor desfasurate
Contactati-ne pentru a obtine o oferta personalizata.


Copyright Marprom Serv 2014